چشم انداز

چشم انداز (Vision) :

 - حضور در بازارهاي جهاني و معرفي تخصص ايران و ايراني
- تلاش برای ارتقاء ایمنی و استقاده از استاندارد های جدید در سیستم ریلی کشور 
- تلاش برای حضور مقتدرانه در عرصه صادرات محصولات دانش بنیان داخلی

دریافت کاتالوگ