خدمات مرتبط با
سیستم های علائم ریلی
(سیگنالینگ ریلی)

تولید
تولید کننده سیستم های علائمی ریلی :
سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی
سیستم تراک محور شماری
سیستم کنترل ترافیک مرکزی
سیستم بلاک
طراحی
طراحی و مهندسی سیستم های علائمی و کنترلی ریلی
تکمیل طراحی سیستم های علائمی نصب شده
تغییر طراحی و بهینه سازی سیستم های موجود
نصب و راه اندازی
نصب و راه اندازی سیستم های علائمی ریلی
تست
تست سیستم های اینترلاکینگ ، سیستم تراک محور شماری برای اولین بار در ایران با تسترهای ساخت شرکت ناظرفرزان
تعمیر و نگهداری
تعمیر و نگهداری سیستم های علائمی ریلی در سراسر ایران
دریافت کاتالوگ