پروژه ها

پیمان
کارفرما
مکان
تاریخ
طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی لینک مونیتورینگ و کنترل سیستم مخابراتی
توضیحات: يک لينک سيستم نظارت بر عملکرد
راه آهن جمهروی اسلامی - اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
راه آهن تهران و اهواز
۱۳۷۷ - ۱۳۷۸
طراحی وساخت، نصب و راه اندازی شبکه مونیتورینگ و کنترل سيستم
توضیحات: طراحی و ساخت سیستم سوپروایزری برای شش ایستگاه راه دور و یک ایستگاه مرکزی (سخت افزار و نرم افزار)
شرکت مخابرات ایران - اداره کل طرح و مهندسی سیستم های انتقال
شرکت مخابرات ایران
۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
امکان سنجی راه اندازی مرکز مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستم
توضیحات: بررسی نرم افزارها و سخت افزارهای شرکت های GE-Fanuc و Iskra و امکان سنجی راه اندازی
راه آهن جمهوری اسلامی – اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
سیرجان
۱۳۸۰ - ۱۳۸۲
نصب تجهیزات مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستم
توضیحات: نصب تجهیزات مدیریت ترافیک ریلی
راه آهن جمهوری اسلامی – اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
ایستگاه های بندرعباس و اضطراری 2
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
طراحی و ساخت ، نصب و راه اندازی 170 سیستم مونیتورینگ و کنترل سیستم
توضیحات: طراحی و ساخت 170 سیستم راه دور و 44 سیستم مرکزی (نرم افزار و سخت افزار)
شرکت سامانه های راه دور ارتباطی
کارخانجات صنایع میکروموج
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
تکمیل طراحی و سیستم ارتباطی و سخت افزاری شبکه مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستم ترافیک
توضیحات: طراحی ، تامین تجهیزات و راه اندازی سیستم توزیع دیتا در مرکز و سیستم ارتباطی و نصب و راه اندازی sw
راه آهن جمهوری اسلامی – اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
ایستگاه های ریلی محور شاهرود تا مشهد
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
نگهداری و تعمیرات تجهیزات مدیریت ترافیک ایستگاههای ریلی
توضیحات: نگهداری و تعمیرات 24 ساعته تجهیزات مدیریت ترافیک در 22 ایستگاه ریلی
راه آهن جمهوری اسلامی - اداره کل ناحیه شمال شرق
ایستگاه های محور سمنان - شاهرود - جوین
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
طراحی و ساخت سیستم مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستم
توضیحات: طراحی و ساخت 210 سیستم راه دور (نرم افزار و سخت افزار)
شرکت صنایع میکروموج
کارخانجات صنایع میکروموج
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
نگهداری و تعمیرات ایستگاه های ریلی تجهیزات مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستم ایستگاه های ریلی
توضیحات: نگهداری و تعمیرات 24 ساعته 12 ایستگاه مدیریت ترافیک
راه آهن جمهوری اسلامی – اداره کل ناحیه اصفهان
ایستگاه های ناحیه اصفهان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵/۰۵
طراحی و ساخت سیستم مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستم
توضیحات: طراحی و ساخت 400 سیستم راه دور (نرم افزار و سخت افزار)
شرکت صنایع میکروموج
کارخانجات صنایع میکروموج
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
نصب نرم افزار و راه اندازی سیستم مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستم
توضیحات: نصب نرم افزارها و راه اندازی سیستم
راه آهن جمهوری اسلامی – اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
ایستگاه های ریلی محور سیرجان تا بندرعباس
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷/۰۲
ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستمساخت 98 سیستم راه دور و 4 سیستم مرکزی (نرم افزار و سخت افزار)
توضیحات: ساخت 98 سیستم راه دور و 4 سیستم مرکزی (نرم افزار و سخت افزار)
مخابرات استان کرمان
دفتر مرکزی شرکت نصب در استان کرمان
۱۳۸۴/۰۴ - ۱۳۸۵/۰۷
ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم مدیریت مونیتورینگ و کنترل سیستم
توضیحات: ساخت 20 سیستم راه دور و یک سیستم مرکزی (نرم افزار و سخت افزار)
مخابرات استان یزد
یزد
۱۳۸۴/۰۵ - ۱۳۸۵/۱۰
طراحی و ساخت ، نصب و راه اندازی 140 سیستم مونیتورینگ و کنترل سیستم
توضیحات: طراحی و ساخت 140 سیستم راه دور Dial up (نرم افزار و سخت افزار)
شرکت صنایع میکروموج و صدا و سیما
کارخانجات صنایع میکروموج
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
بررسی طرح اولیه تجهیز راه آهن به سیستم های خودکار تشخیص و هشدار خرابی
توضیحات: فعالیت مطالعاتی در خصوص شناسایی و معرفی انواع سیستم ها و پیشنهاد استرا تژی بکارگیری
مرکز تحقیقات راه آهن
دفتر مرکزی شرکت
۱۳۸۶/۰۲ - ۱۳۸۶/۱۲
بهسازی ، نصب و راه اندازی سیستم اینترلاكینگ
توضیحات: تغییر طراحی اینترلاكینگ و نصب و جابجایی تغییرات سیگنالینگ
راه آهن جمهوری اسلامی – اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
ایستگاه محمدیه
۱۳۸۷/۰۴ - ۱۳۸۷/۰۵
نگهداری و تعمیرات تجهیزات مدیریت ترافیک ایستگاههای ریلی
توضیحات: تعمیر و نگهداری علایم 27 ایستگه و ۲ مركز CTC راه آهن شمال شرق
راه آهن جمهوری اسلامی - اداره کل ناحیه شمال شرق
ایستگاههای محور یاتری- سمنان-شاهرود- جوین
۱۳۸۸/۰۱ - ۱۳۸۸/۰۲
خرید، نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار سیستم واسطCTC ایستگاه های محور مشهد - سرخس
توضیحات: تهیه سخت افزار و نرم افزار 8 ایستگاه Relay RTU , Electronic RTU و ارتباط با مرکز CTC شاهرود
راه آهن جمهوری اسلامی - اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
ایستگاه های ریلی سرخس تا مشهد
۱۳۸۸/۰۲ - ادامه دارد
نگهداری و تعمیرات تجهیزات مدیریت ترافیک ایستگاه های ریلی
توضیحات: تعمیر و نگهداری علایم 27 ایستگه و 2 مركز CTC راه آهن شمال شرق
راه آهن جمهوری اسلامی - اداره کل ناحیه شمال شرق
ایستگاه های محور یاتری - سمنان - شاهرود - جوین
۱۳۸۸/۰۲ - ادامه دارد
تامین تجهیزات اینترلاکینگ، بلاک و تراک
توضیحات: طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی
راه آهن جمهوری اسلامی – اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
جمکران
۱۳۸۹/۰۱ - ادامه دارد
تامین کالا و قطعات یدکی، طراحی، آموزش، نصب و راه اندازی، تست و نحویل سیستم های سیگنالینگ محور ملایر - کرمانشاه
توضیحات: طراحی، تامین و نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی در ایستگاههای محور
شرکت جهاد نصر کرمانشاه
ایستگاههای محور ملایر - کرمانشاه
۱۳۹۵/۱۱ - ادامه دارد
طراحی، تامین تحهیزات، نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ و نظارت بر سیر و حرکت قطارها به منظور افزایش ایمنی بهره برداری از قطعه شاهد / شهر آفتاب خط 1 متروی تهران
توضیحات: تامین و پیاده سازی سیستم مانیتورینگ و کنترل تردد قطار
ایستگاه متروی شهر آفتاب
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
۱۳۹۶/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۵
دریافت کاتالوگ