تاریخچه

شرکت ناظر فرزان “نظارت کننده هوشمند”   در سال 1376 ، با اظهار تمایل مرکز تحقیقات راه آهن به سیستم اسکادای مخابراتی طراحی و نمونه سازی شده در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، تاسیس شد و همواره هویت خود را به عنوان یک  محقق و تولید کننده حفظ نموده و در سال 1381 با   ارتباطی که با بزرگترین مجموعه های تولیدی مخابراتی کشور ایجاد نمود، امکان عرضه گسترده تر محصول اسکادای مخابراتی خود به بازار مخابرات کشور را فراهم ساخت .
بطور کلی می توان اهداف موردنظر ناظرفرزان را در موارد زیر خلاصه کرد :
بکار گیری تکنولوژی بومی و نیروی کار داخلی در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور
حضور موثر در پروژه هاي كليد در دست سیگنالینگ ریلی به اتکای محصولات با فناوری بالا 
حفظ و ارتقای اعتماد صنعت ریلی کشور به توانایی طراحی و ساخت محصولات با فناوری بالا 
اخذ استانداردهای بین المللی محصولات سیگنالینگ ریلی و ورود به بازارهای خارجی
استفاده عملی از سوابق ساخت محصول در حوزه اسکادا و بکارگیری آن در صنعت ریلی کشور

دریافت کاتالوگ