هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

(ارسال شده در ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ساعت ۱۴:۱۱)
هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
حضور ناظرفرزان در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی
سالن 8 غرفه 1